Cõi thu 2

Trời chảy loang ra làm mây đỏ
Lá vô hình ngượng ngập bước ma
Ngửa bàn tay vàng gân lá đỏ
Khói ai dài thở những vòng tro

Chiêm bao lành lạnh gió tây phương
Vương vấn thiên thu một lá vàng
Sao anh hờ hững đời sương khói?
Nửa lá vàng trôi ở suối vàng…Ngâm sĩ: Hồng Vân