Sợi khói

Gió ơi đưa giùm tôi sợi khói
Mà cô em vừa thở đến đây
Ấp ủ tim này đi khói hỡi
Đông dài đang đến đó khói ơi!

Hay hãy để cho tôi làm khói
Được trăm năm chơi ở tóc em
Thủ thỉ bên tai lời yêu dấu
Mơn trớn môi mềm với khói môi.