Chơi tóc

Em lại chơi tóc cho lòng anh thêm rối
Thương mấy ngón tay
Thương làn tóc
Thương luôn nàng!
Hãy quay mặt lại hướng này một lần thôi em hỡi,
Đừng để chiều nay dài ngắn ở đôi vai!