Tết đến rồi

Thượng giới là đây chẳng xa xôi
Nếu mùa xuân ấy tựa vai tôi
Nói nói cười cười dưa hạt trắng
Rượu hồng say khướt bởi đôi môi

Thoảng như nàng hỏi một đôi lời
Tưng bừng pháo nổ rộn trong tôi
Bao điều muốn nói… Sao khó nói!
Chỉ bảo nàng ơi, Tết đến rồi!Ngâm sĩ: Hồng Vân