Nửa giọt nước mắt

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Diệu Hiền

Nửa giọt nước mắt
Nhạc Võ Tá Hân