Trưa Bolsa

Mây như sợ nắng vút lên cao
Rối cánh xôn xao mấy chim trời
Nắng rẽ tóc mềm, sao anh muốn
Vứt nắng đi cho đỡ hư hao

Mắt chiêm bao hững hờ lấy lệ
Để trưa hè âm ỉ đê mê
Hạnh phúc trong tay, hai chiếc bóng
Khép lại dần… Muôn thuở u mê!Ngâm sĩ: Hồng Vân