Tóc với môi

Sợi tóc tinh nghịch chi
Nơi đôi môi mộng mị
Để rồi anh mất ngủ
Tiếc hoài môi em đỏ.