Mưa 2

Nửa giọt nước mắt không lăn nữa
Ngửa nghiêng trên triền má cong cong
Giọt long lanh run theo chiều xuống
Buông xuôi, chới với, giấc buồn rơi.

Giọt nước mắt trôi ra ngàn khơi
Âm u trong dạ, hứa mưa nhiều
Chiều tan trong khói mây trôi nổi
Mưa bắt đầu rơi…
Mưa đang rơi…

Giọt nào là giọt nước mắt em?
Êm êm mưa thấm ướt vai mềm
Mưa trong mắt ướt, trên môi ướt
Chết trong lòng chẳng ít, mưa ơi!

Hôn lên mắt khép, trời tối lại
Chẳng có trăng.
Cũng không sao.
Chỉ có tiếng buồn tênh đều đặng
Môi nghe mằn mặn, xót xa nhau!Ngâm sĩ: Đài Trang