Mùa thi năm nay

Đông chưa đi mùa thi đã tới
Bài vở muôn trùng quấn lấy tôi
Ngày tháng rong chơi sao luyến tiếc
Thư viện ngút ngàn, tôi nhỏ nhoi.

Khoảng giữa trưa có cô em lại
Ngồi đối diện nhau chỉ mỉm cười
Quẩn lại quay đi đã hết buổi
Hay đâu học được có nửa chương!

Chiếc bàn ngày qua tôi vẫn giữ
Mỗi tiếng giày khua ngước mắt tìm
Trưa đến trưa đi ngày đã hết
Chậm dần rồi đứng mãi, tim tôi.

Mùa thi vẫn còn đây khi xuân đến
Nắng ít oi trên chiếc bàn cố giữ
Chữ từng hàng ngổn ngang với vấn vương
Than ôi, lại được có nửa chương!