Vắng ai

Vắng ai tôi gian nan
Tháng ngày ơi trôi nhanh
Đời rỗng như túi áo
Phàn nàn kiếp co quanh.