Vẩn vơ

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Diệu Hiền

Vớ vẩn
Nhạc Võ Tá Hân