25 năm

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Diệu Hiền

25 năm
Nhạc Võ Tá Hân