Lá thu 2

Lả lơi theo gió lá thu say
Giăng mắc trời thu đỏ môi người
Lá vỡ mất rồi trên vai ấy
Treo mối tình ai cuống lá nầy?
Rơi
Rơi
Có đôi nhân tình mới
Nhặt lá vừa rơi để ngại ngùng
Đôi nhân tình đó ơi có biết
Lá xanh vàng-đỏ chỉ một lần?