Mờ phai

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Ngọc Quy

Mờ phai
Nhạc Võ Tá Hân