Tuyết rơi vào nỗi nhớ

Nhạc: Nguyên Bích
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Thúy Huyền

Tuyết rơi vào nỗi nhớ
Nhạc Nguyên Bích