Thu đi

Thu đi em có nôn nao?
Còn đâu lá rớt lao xao trong lòng!
Nhưng thôi đừng giận trời đông
Em ơi tuyết trắng mênh mông trữ tình.