Lá thu

Lá rơi
Lá ướt
Lá dán xuống đường
Rồi gió sẽ lật từng trang ảnh
Những mùa Xuân Hạ của lá xanh
Nhưng gió thêm mưa thêm giá buốt
Sướt mướt cây thương quá lá vàng
Bong bóng nước bấp bênh theo xuống phố
Mang theo mảnh
Từng mảnh
Lỡ làng.