Thư Đinh Cường

Virginia 16. 3. 1991

Cao Nguyên quí mến,

Không ngờ người hàng xóm ở Tân Định nay đã là bác sĩ và nhà thơ, nối dòng tài hoa họ Lưu Trọng. Đọc qua mấy bài thơ của Cao Nguyên thấy tươi mát thơ mộng, như bắt gặp lại mình thời tuổi nhỏ, lang bạt cùng bạn bè đây đó - sáng ở đầu sông nhớ núi đêm nằm trong núi nhớ sông.

Tôi qua đây vẫn mài miệt vẽ tranh. Hy vọng tháng 6 tới có dịp bày tại Montréal và Toronto không biết chừng. Khi đó sẽ gặp lại Hồ và Nguyên vui biết chừng nào.

Gởi Cao Nguyên bìa tập Thơ Mưa (40 bài, in khổ hơi thon dài cho xinh xắn.) Màu chữ Thơ Mưa cho in màu đỏ cam như màu Phượng tình yêu thời tuổi trẻ. Các ghi chú khác đều có ghi. Gởi thêm 3 phụ bản Nguyên thích thì chọn in bên trong cho thêm không khí…

Chúc Nguyên vui mạnh, tập thơ sớm ra mắt, đẹp và xinh xắn.

Thân ái,
Đinh Cường