Một chút nhìn nhau

Đừng ngủ! Cho đêm nay còn mãi
Sợ phai đi ánh mắt cô nàng
Yêu đương! Đời bỗng dưng cô quạnh!
Hồn bỏ đi hoang biết bao lần
Nơi xa xăm vẫn còn lăn lóc
Lòng vòng giấy trắng vẽ cô đơn
Một chút nhìn nhau, có gì đâu!
Sao giờ đây sợ quá hư vô
Nơi lặng im bóng tối vô bờ
Nơi duy nhất nàng chưa lần lữa!
Nhìn nhau chi một lần lầm lỡ!
Uống mắt nàng say điếng, trời ơi!

Một chút nhìn nhau
Phụ bản Đinh Cường