Tuyết rơi

Tuyết từng mảnh rơi rơi
Biết làm gì em ơi,
Khi lỡ mến em rồi
Sao mỉm cười xa xôi?

Tuyết đang mải mê rơi
Trắng xóa cả hồn tôi
Thêm một lần lạc lối
Dấu chân em tuyết bôi

Tuyết vẫn rơi và rơi
Tuyết hôn đỏ đôi môi
Có một lần em hỏi,
Xa xôi có tuyết rơi?

Tuyết rơi mãi không thôi
Mịt mù lắm tuyết ơi!
Bao giờ ngưng tuyết hỡi?
Tuyết có nhớ em tôi?

Tuyết vẫn rơi rơi rơi
Trong tuyết em bảo tôi,
Ước ao sao có một
Kiếp nào làm tuyết rơi…

Tôi, bông tuyết rơi rơi
Chơi vơi chốn xa xôi
Em đâu rồi em hỡi?
Bông tuyết nào đang rơi?!Ngâm sĩ: Thu Thủy