Mờ phai

Thở dài sợi khói dài hơn
Giăng lên chiều tím nửa vơi nửa chờ
Đẩy chân theo bóng đã mờ
Phai trên trang tuyết một đời mong manh
Tiếng lặng im giật mình anh!
Đừng quên ngẩng mặt, giá băng còn nhiều!
Không mây, chẳng gió hiu hiu
Chia nhau rét buốt ít nhiều thế thôi
Tím thêm, chiều đã rã rời
Đắp lên chiếc bóng một tờ hư không…

Ngâm sĩ: Hồng Vân