Giọt mưa 2

Rớt ở bàn tay
Giọt mưa tan nát
Ướt thật rồi
Ướt mất đời mưa
Mưa có rơi mau?
Quên chưa hỏi
Bụi nước đâu còn
Mỗi vung tay

Khép bàn tay
Mưa chẳng buồn rơi
Mưa đẩy mưa bay
Chuyến bay dài
Hơi tay ấm
Mưa mong manh lắm
Mưa trôi trong gió
Mưa lạnh trong mưa.