Chỉ vì em

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Ngọc Quy

Chỉ vì em
Nhạc Võ Tá Hân