Thu

Nắng vàng chảy xuống dốc mơ
Cây đang cởi lá làm ngơ ngẩn chiều
Ước mơ hai đứa không nhiều
Đừng như gân lá, số mình thong dong
Mắt nâu hay nhớ mông lung
Hỏi thăm sợi cỏ xanh vùng xa xôi
Lá tô thêm đỏ cho môi
Mặt trời vỡ một vũng đời chói chang
Tóc em là của vai anh
Đầy trang kỷ niệm, nặng cành cây cong
Cành cong nên lá cũng cong
Tiếc con chim nhỏ mỗi vòng bay quanh
Chim quên cánh ở vùng xanh
Rã rời cánh mộng, đâu thành chiêm bao!
Thu nầy không trọn, thu sau?
Hẹn nhau mấy kiếp, đợi nhau nửa mùa!
Lá rơi phiến nhỏ ngày xưa
Bao giờ đủ lá cho vừa buồn ai!
Ai ơi, sao lá thu rơi?!Ngâm sĩ: Thu Thủy