Chiều thu

Nắng gượng giăng ở đầu ngọn cỏ
Cành nhỏ rùng mình thả cánh lá chơi vơi
Không ai mời nên mây chẳng buồn trôi
Vời vợi nhớ con chim trời xa vắng.