Biển chiều

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Diệu Hiền

Biển chiều
Nhạc Võ Tá Hân