Tháng bảy và những ngày không

U of T* có gì lạ không em?
Ottawa anh vẫn đếm ngày đêm
Sáng nắng chiều mưa rồi sáng nắng
Chiều mưa sáng nắng lại chiều mưa
Ngậm mòn cán bút tê đầu lưỡi
Từng miếng vô duyên của cuộc đời
Đến hẹn lại lên, em còn đấy?
Nàng thơ dạo ấy của anh ơi!


*U of T: University of Toronto