Tiếng dương cầm

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Diệu Hiền

Tiếng dương cầm
Nhạc Võ Tá Hân