Hững hờ

Chắt chiu một mảnh thời gian
Cất vào trong lọ anh mang cho nàng
Cớ chi vờ vẫn ngỡ ngàng
Hay em chưa muốn tập tành mộng mơ?
Cớ gì cứ mãi thờ ơ?
Cho anh tê tái bơ vơ vô bờ
Em ơi đừng cố hững hờ
Nhìn đây chiếc lọ đã khô hao nhiều!

Hững hờ
Phụ bản Đinh Cường