Tập tễnh say

Lang thang trong thơ thẩn
Lạc loài chốn trăng sao
Chỉ mới quen
Đời tôi chỉ có em!

Gom mây xây mộng mơ
Cõi tình tôi xe cát
Chỉ xin em
Không là sóng là mưa

Không gian sao xao xuyến
Chới với mảnh hồn tôi
Chỉ vì em
Tập tễnh say tim này.