Giọt mưa

Tung hê đời ta thêm lần nữa
Cho thiên hạ ướt át xem sao
Chỉ sợ nhỡ có lầy lội quá
Chẳng còn ai thích đến… mưa ngâu!