Hai chữ

Sợi tóc
Rèm mi
Má hồng
Mắt biếc

Vầng trán
Bờ môi
Vai gầy
Nhỏ bước

Cười mỉm
Nhìn nghiêng
Ngón dài
Làn tóc

Nhìn tôi
Tìm tôi
Hồn tôi
Em ơi!