Trống trải chiều nay

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Diệu Hiền

Trống trải chiều nay
Nhạc Võ Tá Hân