Cho mượn

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Diệu Hiền

Cho mượn
Nhạc Võ Tá Hân