Khổ vì yêu

Nhạc: Nguyên Bích
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Ngọc Quy

Khổ vì yêu
Nhạc Nguyên Bích