Khổ

Chỉ mới quen, biết mình sẽ khổ!
Chút mỉm cười thao thức thâu đêm
Vài chữ vu vơ nâng niu mãi
Mến một ngày, khổ lắm rồi em!
Hai buổi thương em, khổ gấp đôi!
Tên em tôi khắc rát tim rồi
Mời từng sợi tóc rớt trên môi
Tuần lễ nặng trôi, ôi quá khổ!
Thở ra em, thở vào cũng em thôi!
Một tháng yêu em, còn gì tôi!