Trống trải chiều nay

Em ơi chiều nay trời tắt nắng
Bước bước-dài cho phố xá mau quên
Lỡ có hơi dài nên sai mất nhịp
Dội tiếng chân mình ngượng ngập trong quên!

Nơi cuối đường, ai xê dời mãi!
Tội con đường, dài lại quanh co!
Trước mặt, sau lưng, hai bên trái phải
Cũng vẫn là lần trống trải mà thôi!

Hất tuyết vào bước chân hụt hẫng
Gió rùng mình thổi nhớ bâng quơ
Chắc có gì vui ở nơi đâu đó
Gió bỏ đi
Gió đã xa
Em ơi!

Trống trải chiều nay
Phụ bản Đinh Cường