Một chút nhìn nhau

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Ngọc Quy

Nhạc Tuyết rơi
Nhạc Võ Tá Hân