Sợi khói mùa đông

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Diệu Hiền

Sợi khói mùa đông
Nhạc Võ Tá Hân