Một giấc mơ

Nhạc: Võ Tá Hân
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Ngọc Quy

Một giấc mơ
Nhạc Võ Tá Hân