Em, xin chớ mỉm cười

Nhạc: Nguyên Bích
Thơ: Cao Nguyên
Ca sĩ: Thụy Long

Em, xin chớ mỉm cười
Nhạc Nguyên Bích